overons

Marc Krabbe is de oprichter van Krabbe Consulting. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in de subsidiedienstverlening. Hij heeft midden jaren negentig zijn studie Beleidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen succesvol afgerond.
Hij startte zijn carrière bij de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV). Dit bedrijf initieert projecten om het productie- en ondernemersklimaat in Gelderland en Overijssel door innovatiebevordering, kennisuitwisseling, clustervorming te verbeteren. Hij was als consultant werkzaam bij de afdeling Ontwikkeling & Innovatie en als projectleider onder meer eindverantwoordelijk voor het project 'Oostelijke T&U agenda'. In dit project bepaalden grote uitbesteders (Auping, Scania, Nedap) samen met hun directe toeleveranciers de strategische agenda voor de komende jaren.

Hij vervolgde zijn carrière bij Deloitte als senior consultant en was verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van multidisciplinaire projectteams, bestaande uit accountants, belastingadviseurs en consultants, die in opdracht van grote nationale en multinationale cliënten subsidieprojecten van meer dan € 1 miljoen hebben gerealiseerd. Bij Deloitte heeft hij ruime ervaring opgedaan met een breed palet aan subsidiethema's, waaronder innovatie, duurzaamheid en scholing & opleiding. In deze context is hij tevens vanuit Brussel (Diegem) nauw betrokken geweest bij het opzetten van een Europese Subsidie praktijk.

Naast deze werkzaamheden heeft hij als trainer en als auteur van vaktechnische artikelen zijn kennis in dit vakgebied overgedragen aan subsidieadviseurs, accountants, belastingadviseurs, consultants en medewerkers van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen.