internationaal

World

Al decennia lang is er sprake van voortgaande internationalisering van de wereldeconomie. Voor zowel grote multinationale ondernemingen als het midden- en kleinbedrijf (MKB) biedt deze trend enorme kansen. Deze voortgaande internationalisering leidt ertoe dat steeds meer bedrijven in het buitenland investeren. Dit kan gaan om investeringen in grond, research & development, productielocaties, bedrijfsmiddelen en training & opleiding.

Krabbe Consulting is lid van een internationaal subsidienetwerk dat bedrijven adviseert – zowel multinationals als het midden- en kleinbedrijf (MKB) - bij het verwerven van subsidie voor hun internationale investeringsplannen. Krabbe Consulting heeft rechtstreeks toegang tot een exclusief netwerk van lokale subsidiekantoren in veel Europese landen, waaronder Oost-Europa, die uw subsidieaanvragen van A tot Z verzorgen. Onze partners voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen. Zij hebben ruime ervaring met subsidiedienstverlening en zijn volledig op de hoogte van de lokale en nationale regelgeving. Daarnaast hebben zij uitstekende contacten met de regionale overheid, waardoor ze dicht bij de subsidiebron zitten.