overons

diensten

 

Krabbe Consulting heeft in de loop der jaren een werkwijze ontwikkeld die succesvol gebleken is. Deze gestructureerde aanpak ziet er als volgt uit:

  • Inventarisatie: Met een inventarisatie onderzoeken wij voor uw organisatie alle relevante mogelijkheden op subsidiegebied. Wij matchen uw organisatieplan en -activiteiten aan de beschikbare subsidiewet- en regelgeving op regionaal, nationaal en Europees niveau.

  • Haalbaarheid: Wij toetsen de geselecteerde projecten bij één of meerdere subsidieverstrekkers. Deze toets vindt plaats op basis van een beknopte projectomschrijving. Hierdoor beschikken wij over de informatie om een reële inschatting te maken van de slagingskans van het aanvraagtraject. Deze toets is van belang om onnodig kostbare en tijdrovende aanvraagtrajecten te voorkomen.

  • Aanvraag: Bij een positieve slagingskans verzamelen en verwerken wij de benodigde projectinformatie. Hiermee stellen wij vervolgens de subsidieaanvraag samen. Eventuele aanvullende vragen van de subsidieverstrekker behoren ook tot onze werkzaamheden.

  • Beheer: Uit subsidieregelingen komen verplichtingen jegens de subsidieverstrekker voort. Daarom dient in de beheerfase een administratieve organisatie te worden opgezet en gevoerd, die voldoet aan de betreffende regeling. Desgewenst ondersteunen wij u bij het inrichten van de administratie en het samenstellen van tussenrapportages en declaraties. Hiervoor ontvangt u een separate offerte.

  • Afronding: De afrondingsfase behelst de financiële afronding en het verzorgen van de eindrapportage van een project. Desgewenst ondersteunen wij u bij het samenstellen van eindrapportages en declaraties. Hiervoor ontvangt u een separate offerte.