overons

diensten

Ondernemingen die (inter)nationaal samenwerken en hiervoor financieringen en subsidies ontvangen, kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Het kan daarbij gaan om het integraal managen van grootschalige en complexe projecten, waarbij projectpartners onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren met bijvoorbeeld EU financiering. De coördinatie van dergelijke projecten is een veeleisende en complexe managementtaak waarvoor een gekwalificeerde en ervaren projectcoördinator vereist is. U kunt de coördinatie hiervan toevertrouwen aan Krabbe Consulting. Wij kunnen als specialist in professioneel Project Management de volgende taken voor u uitvoeren:

  • Monitoring van de compliance door alle partners (het consortium) om te voldoen aan de verplichtingen van bijvoorbeeld de Europese Commissie (EC).

  • Toezicht op deelname van alle partners aan de overeenkomst (Grant Agreement).

  • Beheer van de subsidiegelden in overeenstemming met het consortium en de Grant Agreement.

  • Administratie van alle projectkosten.

  • Intermediair voor een efficiënte en juiste communicatie tussen alle partners en voor rapportages naar het consortium en de subsidieverstrekker in verband met de voortgang van het project.


Naast deze taken is het van belang om de overeenkomst tussen de partners (Consortium Agreement) nauwkeurig vast te leggen en te beheren in verband met afspraken over zaken zoals verspreiding van kennis, management van Intellectual Property Rights (IPR) en beslechting van interne geschillen.